Päron: Glamsarvet

  • 350 kr

Ympat från träd som står på gården Nedre Glamsarvet där trädgårdsmästare E. J. Lindberg bodde under första delen av 1900talet. Trädet är enligt hans gamla kartor över trädgården uppmärkta som 'Glamsarvspäron' och är troligen ympat från äldre träd från denna gård. Vi forskar på dessa träd och håller er köpare underrättade om vi kommer fram till mer information.

Ympat på grundstam 'Kirchensaller'